1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Zapraszamy do składania ofert na rozbudowę salonu Toyoty w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Świerkowickiej 26.

Tytuł zamówienia:

 

„Przebudowa i rozbudowa budynku stacji dilerskiej TOYOTY oraz budowa: wiaty/zadaszenia samochodów używanych z wydzielonym biurem sprzedaży i otwartym magazynem części, muru oporowego, zbiornika uzupełniającego na wodę przeciw-pożarowo-retencyjnego oraz wewnętrznych instalacji budynków, infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu, przebudowy przyłącza wody z zabudowanym na nim hydrantem zewnętrznym przeciwpożarowym oraz zmianą ukształtowania terenu, szambem, dojściami i dojazdami do budynków”

 


 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Czechowicach-Dziedzicach ul. Świerkowicka 26 na recepcji
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 04.11.2022 do godz. 12.00 lub przysłać na adres e-mail administracja@toyotabielsko.pl

 


 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu mailowego administracja@toyotabielsko.pl

 


 

Pobierz dokumentację